Onze campagne om de thuisloosheid van veteranen te beëindigen wint terrein, parlementsleden van alle kanten van het politieke spectrum hebben hun steun verleend.

John Healey-parlementslid, Shadow Secretary of State for Housing, heeft zijn steun toegezegd om een ​​einde te maken aan het schandaal van veteranen die op straat in de straten slapen en de bredere oorzaken van dakloosheid door veteranen aan te pakken. In zijn belofte merkte hij op: "Veteranen verdienen de allerbeste steun om te voorkomen dat ze dakloos worden in de eerste plaats en de goed gefinancierde diensten om ze weer op de been te krijgen als ze dat doen." Toegang krijgen tot geschikte huisvesting voor veteranen en hun families is een basisrecht. Daarom is er een belangrijke verschuiving nodig in de aanpak van de huisvesting van ex-militairen en vrouwen. Zoals eerder gemeld in 24 Housing, moeten we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare mensen die de strijdkrachten verlaten de steun krijgen die ze nodig hebben om dakloosheid te voorkomen. (24 Housing, 13 Sep 2018)

Klik op hier om meer te lezen van het bericht van Ed Tytherleigh.