Laat weggelaten resultaten zien

RAF Dispersed Families: samenvatting briefing paper

Het onderzoek omvatte interviews en online enquêtes voor het RAF-personeel en hun echtgenoten / partners die meer dan 10 km van hun oudereenheid woonden. Welzijnspersoneel op RAF-stations werd ook uitgenodigd om een ​​online enquête in te vullen om ...

De RAF-familie - ervaringen van over de hele wereld. Overzicht van hoogtepunten van de enquête.

Uit onze online enquête bleek dat RAF-personeel en hun families op een groot aantal locaties wereldwijd worden geplaatst, in verschillende werk- en culturele contexten. De enquête onderzocht motivaties voor vrijwilligerswerk voor overzeese dienstverlening, ervaringen met het voorbereiden en ...

Census 2011: vergelijking van werkende leeftijd Britse strijdkrachtenveteranen en gebruikelijke inwoners in Engeland en Wales

Er zijn vergelijkingen gemaakt tussen demografische groepen en geografische locaties op een laag niveau over vier hoofdthema's: algemene gezondheids- en invaliditeitsstatus; woningbezit en verhuurderstatus; opleiding; en economische activiteit (arbeidsstatus) en beroep. Dit bulletin volgt op ...

UK Forces Hulp bij het kopen van kwartaalstatistieken: 2019 / 20

Deze driemaandelijkse statistische release biedt samenvattende statistieken over toepassingen, betalingen en aankopen die zijn gedaan in het kader van het Forces Help to Buy-programma (FHTB). De versies Q2 en Q4 bieden ook statistieken over de verhoudingen van betalingen per regio en over de leeftijd ...

Dakloze veteranen in Londen: onderzoek naar verantwoordelijkheden voor huisvesting

Net als bij ons 2016-rapport hebben we publiek beschikbare informatie voor elke plaatselijke instantie in Londen bekeken, inclusief informatie over websites en huisvestingsbeleid en -strategieën. We hebben ook een reeks andere aanbevelingen gedaan op basis van onderzoek dat niet kan ...

Enquête Snapshot: voordelen en uitdagingen van verspreid leven

Het Dispersed Families Project van de RAF Families Federation is een initiatief gefinancierd door de bondskanselier met behulp van LIBOR-fondsen, en heeft als doel het inzicht te verbeteren in de geleefde ervaring van verspreide families in de Royal Air Force. Een reeks online enquêtes voor ...

AFF Big Survey - Nieuw contract voor toewijzing en onderhoud

Belangrijkste bevindingen 1. Gezinnen willen het leven in SFA online kunnen beheren. 2. Aanvullende en juiste informatie is nodig, vooral bij het aanvragen van huisvesting. 3. Gezinnen willen efficiënte en effectieve reparaties, beheerd door een modern systeem. 4. Huizen ...

AFF Big Survey - Future Accommodation Model (FAM)

Belangrijkste bevindingen 1. Gezinnen voelen zich niet gecommuniceerd met over FAM. 2. Gezinnen snappen niet waarom FAM wordt geïmplementeerd. 3. Gezinnen willen geïnformeerd en beluisterd worden. 4. FAM is niet compatibel met de mobiele levensstijl van het leger. 5. ...