Laat weggelaten resultaten zien

De RAF-familie - ervaringen van over de hele wereld. Overzicht van hoogtepunten van de enquête.

Uit onze online enquête bleek dat RAF-personeel en hun families op een groot aantal locaties wereldwijd worden geplaatst, in verschillende werk- en culturele contexten. De enquête onderzocht motivaties voor vrijwilligerswerk voor overzeese dienstverlening, ervaringen met het voorbereiden en ...

Locatie van de ontvangers van de strijdkrachtenpensioenen en compensaties: 2019

Dit jaarlijkse Statistisch Bulletin biedt samenvattende statistieken over de locatie van veteranen uit het Britse leger die een bedrijfspensioen ontvangen, en servicepersoneel en veteranen hebben op 31 maart 2019 een vergoeding ontvangen voor dienstgerelateerd letsel / ziekte. Overzichtsstatistieken worden gepresenteerd ...

MOD resultaten civiel prestatiebeheer: boekjaar 2018 / 19

Deze statistische publicatie geeft cijfers over de resultaten van Performance Management voor civiel personeel in dienst van Top Level Budgetary Areas (TLB's) binnen het ministerie van Defensie. Deze resultaten worden verstrekt voor elk beschermd kenmerk waardoor vergelijkingen tussen groepen kunnen worden gemaakt.

Dienen degenen die hun land dienen: militaire veteranen voorbereiden op verpleeggraden

ACHTERGROND: er blijven uitdagingen bestaan ​​voor het integreren van veteranen in post-civiele beroepen. Dit artikel beschrijft een innovatief project dat militairen in dienstbetrekking tot gezondheidspecialiteiten de mogelijkheid biedt om een ​​Bachelor of Science in verpleegkunde (BSN) te behalen. METHODE: De ...

Dienen degenen die hun land dienen: militaire veteranen voorbereiden op verpleeggraden

Achtergrond: er blijven uitdagingen bestaan ​​voor het integreren van veteranen in post-civiele beroepen. Dit artikel beschrijft een innovatief project dat militair personeel dat in beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dient, de mogelijkheid biedt om een ​​Bachelor of Science in verpleegkunde (BSN) te behalen. Methode: De ...

'Het is leuk om gewoon jou te zijn': de invloed van de arbeidservaringen van Britse militaire echtgenoten tijdens begeleidende postings op welzijn

Herhaalde militaire verplaatsingen (begeleidende posten) kunnen een nadelig effect hebben op de werkgelegenheid en het welzijn van de echtgenoten en partners van militair personeel. Semigestructureerde telefooninterviews werden uitgevoerd met 19-echtgenoten van personeel van het Britse leger / Royal Air Force met recente ervaring met ...

Gezonde werknemers of minder gezonde afvallers? Sterfte in Britse militaire veteranen

Het 'gezonde werker-effect' voorspelt dat langere tewerkstelling positief geassocieerd is met verminderde mortaliteit, maar weinig studies hebben mortaliteit onderzocht bij militaire veteranen ongeacht de blootstelling aan conflicten. Om mortaliteit te onderzoeken in een groot nationaal cohort van Schotse veteranen door ...

Militair Echtgenote Werkgelegenheid: 5 Aanbevelingen voor het wegnemen van belemmeringen voor ondernemerschap

Het doel van deze white paper is om een ​​aantal van de uitdagingen en barrières te beschrijven waarmee militaire echtgenoten te maken krijgen bij het starten van een eigen bedrijf dat werd beschreven in de 2018 paneldiscussie van het National Military Spouse Network met militaire partnerondernemers en ...

Career Transition Partnership Jaarstatistiek: VK Regelmatig servicepersoneel Werkgelegenheid

Het CTP ondersteunt dienstverlaters bij hun overgang van militair naar burgerleven door middel van een reeks loopbaan- en werkgelegenheidsondersteunende diensten, waaronder workshops, persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij het vinden van werk. Er zijn drie belangrijke werkgelegenheidsresultaten: werklozen, werklozen en economisch ...

Arbeidsmarktresultaten van veteranen

Inleiding: werkgelegenheid is belangrijk voor gezondheid, welzijn en aanpassing van het militaire naar het burgerlijke leven. Gezien het belang van werkgelegenheid, onderzoeken we de resultaten van veteranenarbeiders in Canada. Methoden: We onderzochten arbeidsmarktindicatoren van de 2010 en 2013 Life After ...