Vaak is het passend dat onderzoek naar de ervaringen van veteranen kwalitatief is en ook kleinere steekproefgroottes omvat. Er is een groeiend aantal kennis dat de waarde erkent van deze benadering van onderzoek, en in relatie tot veteranen en hun families.

A nieuw artikel van Caddick onderzoekt de narratieve benadering in kritische militaire studies.

Verder is er een toenemende discussie over kwalitatief onderzoek als een discipline, om begrip en erkenning te kweken van aspecten van kwalitatief onderzoek die voorheen ondergewaardeerd waren. Hoewel niet direct gerelateerd aan veteranenonderzoek, een 2017-artikel van Smith bespreekt generalisatie in kwalitatief onderzoek, als een manier die we kunnen begrijpen en waarderen hoe bevindingen in kwalitatief onderzoek verschillen van kwantitatieve bevindingen.

Wat zijn je favoriete benaderingen van onderzoek met veteranen en hun families? Ga naar de forums en laat ons je gedachten kennen.