Onderzoeksondersteuning

Het centrum biedt advies en ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen en anderen die betrokken zijn of belang hebben bij onderzoek dat relevant is voor ex-servicepersoneel en hun gezinnen.

Het centrum zal stakeholdernetwerken ontwikkelen, onderzoeksontwikkelingen communiceren, onderzoeksmogelijkheden bevorderen en helpen bij subsidieaanvragen. Het centrum onderzoekt de invloed en impact van onderzoek op beleid, dienstverlening en opinie en deelt zijn bevindingen mee aan belanghebbenden.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op Het FiMT onderzoekscentrum.

Onderzoek
Support