We willen graag een verzameling suggesties van de gebruikersgemeenschap van de Hub opbouwen over aanbevolen boeken om te lezen. Suggesties moeten op een of andere manier verband houden met thema's / onderwerpen die relevant zouden kunnen zijn voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de strijdkrachten, veteranen en hun families, oorlogservaringen of conflicten enz ... Afgezien hiervan ben je vrij om alles te suggereren wat je maar wilt, van fictie tot feitenboek, memoires, academische teksten, poëzie, toneelstukken….

Wees ook niet verlegen - vertel het ons als je een boek of een hoofdstuk van een boek hebt geschreven!

You can email us at contact@vfrhub.com or Tweet us @VFRHub met uw suggesties. Als u ons een suggestie stuurt, zou het heel nuttig zijn als u ons ook een paar opmerkingen kunt geven over waarom u het boek voorstelt.

We willen deze suggesties gebruiken om een ​​plek op het Hub-forum van leesbronnen in te richten, zowel voor plezier als voor professioneel gebruik.

You could also send us book reviews – we are happy to consider book reviews as featured blog posts as well. Email us at contact@vfrhub.com with your ideas.