Bladwijzer
ANDERE SOCIALE KWESTIES

Het South Yorkshire Armed Forces Covenant-projectmodel

Juli 2019
Artikel:

Dit rapport beschrijft de activiteiten en resultaten van het South Yorkshire Armed Forces Covenant Project.

Het Samenvatting van dit rapport is ook beschikbaar via de Hub.

Abstract

Het South Yorkshire Armed Forces Covenant Project maakte gebruik van innovatieve en op samenwerking gebaseerde werkmethoden om de consistentie te verbeteren waarmee Armed Forces Covenant-toezeggingen worden gedaan in heel South Yorkshire, gericht op vier belangrijke strategische projectdoelstellingen: • Het vergroten van het bewustzijn van zowel nationale als lokale convenantinitiatieven en de toegewijde Armed Forces community-specifieke beschikbare diensten • Realistische, lokaal geschikte en consistente convenantactieplannen in de regio produceren • Betrokkenheid, eigendom en verbetering van de verbindingen tussen agentschappen in de regio vergroten • Het 'South Yorkshire Covenant-model' publiceren , ter versterking van de lokale overheidsuitvoering van convenantbeloften, als een duurzame erfenis van het project en om een ​​evaluatie van projectactiviteiten te produceren.

Volledige referentie

Albertson, K., Albertson, K., Murray, E. en Stevenson, J., 2019. Het South Yorkshire Armed Forces Covenant-projectmodel. Laatste rapport. Beschikbaar op: <https://www.researchgate.net/publication/335079512_The_South_Yorkshire_Armed_Forces_Covenant_Project_Model_-_final_report>.

Meld een probleem met dit artikel