Bladwijzer
GEZONDHEID / WELZIJN

Eenzaamheid onder veteranen in Nederland

Januari, 2020
Artikel:

Eenzaamheid onder militaire veteranen kan unieke kenmerken hebben vanwege ervaringen met de inzet. Bijgevolg wordt eenzaamheid steeds meer erkend als een probleem dat de gezondheid van veteranen kan beïnvloeden, zelfs jaren na militaire inzet. Het doel van het onderzoek was om de prevalentie van eenzaamheid bij Nederlandse veteranen te onderzoeken en om te beoordelen in hoeverre hun eenzaamheid geassocieerd is met inzetgerelateerde factoren. Gevoelens van eenzaamheid zijn gangbaar bij Nederlandse veteranen die de strijdkrachten hebben verlaten. De eenzaamheid van veteranen hangt samen met verschillende factoren die verband houden met de inzet. Om de eenzaamheid van veteranen te verminderen, wordt aandacht voor gebruiksgerelateerde ervaringen en de gevolgen daarvan aanbevolen.

Abstract

We hebben 6000 veteranen die de strijdkrachten hebben verlaten uitgenodigd om een ​​vragenlijst in te vullen. Hiërarchische regressie-analyse werd gebruikt om het verband tussen eenzaamheid en aan de inzet gerelateerde factoren te beoordelen, naast demografische informatie, sociale ondersteuning en zorgbehoeften. We ontvingen de antwoorden van 2643 veteranen (44%). Van hen ervoer 27% op zijn minst enige eenzaamheid en 13% ervoer ernstige eenzaamheid. Sociale ondersteuning, waargenomen kameraadschap tijdens de inzet en een waargenomen positief effect van iemands inzet op het leven op dit moment zijn negatief gerelateerd aan eenzaamheid. Jongere leeftijd, alleen wonen (met of zonder kinderen), werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, zorgbehoeften in het algemeen of inzetgerelateerd, ervaren frustratie gerelateerd aan de inzet en verlangen terug naar de tijd van de inzet werden positief geassocieerd met eenzaamheid. Gevoelens van eenzaamheid zijn gangbaar bij Nederlandse veteranen die de strijdkrachten hebben verlaten. De eenzaamheid van veteranen hangt samen met verschillende factoren die verband houden met de inzet. Om de eenzaamheid van veteranen te verminderen, wordt aandacht voor gebruiksgerelateerde ervaringen en de gevolgen daarvan aanbevolen.

Volledige referentie

A Reijnen, J Duel, 2020. Eenzaamheid onder veteranen in Nederland, bedrijfsgeneeskunde, kqz166. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1093/occmed/kqz166.

Meld een probleem met dit artikel